Heslo, zákon a slib světlušek

HESLO SVĚTLUŠEK

Pamatuj

ZÁKON SVĚTLUŠEK

  • Světluška vždycky mluví pravdu.
  • Světluška je poslušná.
  • Světluška pomáhá jiným.
  • Světluška je statečná a veselá.
  • Světluška je čistotná.

SLIB SVĚTLUŠEK

Slibuji, že se budu snažit hledat pravdu a lásku,
být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.

PŘÍKAZ

Buď lepší dnes, než včera!