Heslo, zákon a slib skautů a skautek

Heslo skautů a skautek:

Buď připraven(a)!

 

Zákon skautů:

1) SKAUT(KA) je pravdomluvný(á)

2) SKAUT(KA) je věrný(á) a oddaný(á)

3) SKAUT(KA) je prospěšný(á) a pomáhá jiným

4) SKAUT(KA) je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem(sestrou) každého skauta(tky)

5) SKAUT(KA) je zdvořilý(á)

6) SKAUT(KA) je ochránce přírody a cenných výtvorů lidských

7) SKAUT(KA) je poslušný(á) rodičů, představených a vůdců

8) SKAUT(KA) je veselé mysli

9) SKAUT(KA) je hospodárný(á)

10) SKAUT(KA) je čistý(á) v myšlenkách, slovech i skutcích

 

Slib skautů a skautek:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti a bližním.

Po složení slibu mohou věřící skauti připojit prosbu:

K tomu mi dopomáhej Bůh.