Heslo, zákon a slib vlčat

HESLO VLČAT

Naši snahou nejlepší buď čin.

 ZÁKON VLČAT

 Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

 SLIB VLČAT

 Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek.